Algemene Voorwaarden

Savadoo bemiddelt al vanaf 2001 tussen particuliere en pension/hotel verhuurders en klanten voor het afsluiten van contracten voor vakantie-accommodaties. Savadoo is bemiddelaar, geen reisorganisatie. Savadoo vertegenwoordigt verhuurders bij het tot stand komen en afsluiten van contracten.

1. Afsluiten contract
1.1 Met een schriftelijke, telefonische of elektronische boeking sluit u een verplichtend contract met Savadoo af voor bemiddeling van een vakantie-accommodatie. Met het aannemen van een aanbod op savadoo.nl Een contract komt pas dan tot stand als Savadoo de dienstverlener de boeking schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan de klant bevestigd heeft. Savadoo heeft ten allen tijden het recht een boeking wanneer er spraken is van o.a. prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te accepteren. De reservering word na 24 uur pas een definitieve reservering.
Een annulering kan kosten voor de klant met zich meebrengen; de kosten kunnen per tijdstip van de annulering verschillen.
Hiervoor adviseren wij ook altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

1.2 De klant verplicht zich de hem toegekomen boekingsbevestiging meteen op juistheid te controleren en Savadoo over onjuistheden te berichten. Het berichten over onjuistheden moet meteen plaatsvinden. Te late meldingen over onjuistheden of afwijkingen geven geen recht op annulering van het contract.

2. Aansprakelijkheid
2.1 Tegenover klanten neemt Savadoo de verantwoordelijkheid voor een correcte bemiddeling te zorgen in het kader van de plicht tot zorgvuldigheid van een fatsoenlijke ondernemer. Savadoo is wat dit contract betreft in principe alleen aansprakelijk voor fouten bij toegezegde eigenschappen, bij een schending van de verlening van de hoofddienst, als ook in overige gevallen van schending van contractuele verplichtingen maar uitsluitend bij opzettelijke en ernstige nalatigheden. De aansprakelijkheid van Savadoo is in het geval van lichte nalatigheid beperkt tot de waarde van de geboekte reis, in ieder geval echter voor voorziene en typische schade.

2.2 Savadoo is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheden van de schending van de plicht, indien dit geen essentiële contractuele verplichtingen zijn, schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel betreffen, of aanspraken zijn op de wet productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor schendingen van de plicht door medewerkers die helpen deze plicht uit te voeren.

2.3 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw accommodatie wordt gewerkt, wij denken bv aan wegopbrekingen, bouwwerkzaamheden en andere activiteiten. U zult begrijpen dat wij voor de geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden, Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.
Savadoo is niet ter plaatse aanwezig. Wel zijn we 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. En zullen we er alles aan doen om u een aangenaam verblijf te bezorgen.

3. Betaling
3.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Savadoo bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging.
3.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van uw bevestiging voldoet u de eerste helft van de huursom evenals de reserveringskosten en de premie voor de annuleringsverzekering.
Het restant van de huursom dient uiterlijk 14 dagen voor aankomst voldaan te zijn. Bij last-minute reserveringen dient u in één keer het verschuldigde bedrag voldaan te doen.

4. Annuleringen
4.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per E-mail gedaan worden.
4.2 Bij annuleringen tot 8 weken voor aankomst bent u 50% verschuldigd.
4.3 Bij annuleringen na deze periode bent u de gehele huurbedrag verschuldigd
Wij adviseren u ook altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, annuleringsverzekeringen kunt u ook bij Savadoo regelen. Kijk voor annuleringsverzekeringen op de site.

5. Klachten
Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Geef deze klacht die zelfde dag zo snel mogelijk door, Deze klachten moeten ter plaatsen bij de huiseigenaar worden ingediend. Worden deze nog niet naar tevredenheid verholpen, geeft het dan aan Savadoo door, dat wij van Savadoo voor u, naar een passende oplossing kunnen bemiddelen.

6. Slotbepalingen
Als een van de voorgaande bepalingen ongeldig is of wordt, dan behouden de andere bepalingen toch hun geldigheid. De geldigheid van het contract als geheel blijft onaangetast. De ongeldigheid van het bemiddelde reiscontract (met een verhuurder tast de geldigheid van het bemiddelingscontract met Savadoo niet aan.

7. Uw Contractpartner
Savadoo.nl valt onder Peters Verhuur Winterswijk V.O.F. (al 10 jaar actief)
Kattenbergweg 1
NL-7101 BM Winterswijk
0031 (0)653 242 200
info(at)savadoo.nl
www.savadoo.nl